Fosaprepitant versus aprepitant in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving cisplatin-based chemotherapy: a multicenter, randomized, double-blind, double-simulated, positive-controlled phase III trial

Zhonghan Zhang, Yunpeng Yang, Ping Lu, Xiaoqin Li, Jianhua Chang, Rongsheng Zheng, Lei Zhou, Shaoshui Chen, Xiaopin Chen, Biyong Ren, Wei Gu, Xiaodong Jiang, Jiyong Peng, Miaolong Huang, Guosheng Feng, Peng Shen, Qingyuan Zhang, Baihong Zhang, Yan Huang, Jingdong He, Yinglan Chen, Jingxu Cao, Hong Wang, Wei Li, Huiping Wan, Kejun Nan, Zijun Liao, Cuiying Zhang, Zhong Lin, Diansheng Zhong, Qing Xu, Hailong Liu, Tao Sun, Yanming Deng, Li Zhang