Early oral nutrition improves postoperative ileus through the TRPA1/CCK1-R-mediated mast cell-nerve axis

Da-Li Sun, Yu-Xing Qi, Ting Yang, Yue-Ying Lin, Shu-Min Li, Yi-Jun Li, Qing-Wen Xu, Yan-Bo Sun, Wei-Ming Li, Xiong-Zhi Chen, Peng-Yuan Xu