Teasaponin suppresses Candida albicans filamentation by reducing the level of intracellular cAMP

Ying Li, Mingzhu Shan, Shihui Li, Yuechen Wang, Huan Yang, Ying Chen, Bing Gu, Zuobin Zhu