Propensity score analysis for time-dependent exposure

Zhongheng Zhang, Xiuyang Li, Xiao Wu, Huixian Qiu, Hongying Shi, written on behalf of AME Big-Data Clinical Trial Collaborative Group