Polymyositis/dermatomyositis is a potential risk factor for acute respiratory failure: a pulmonary heart disease

Shih-Huei Syue, Yi-Hua Chang, Pei-Ju Shih, Cheng-Li Lin, Jun-Jun Yeh, Chia-Hung Kao