An intronic polymorphism of NFATC1 gene shows a risk association with biopsy-proven acute rejection in renal transplant recipients

Zijie Wang, Hengcheng Zhang, Haiwei Yang, Ming Zheng, Miao Guo, Hao Chen, Li Sun, Zhijian Han, Jun Tao, Xiaobing Ju, Ruoyun Tan, Ji-Fu Wei, Min Gu