ALDH2 rs671 polymorphisms and the risk of cerebral microbleeds in Chinese elderly: the Taizhou Imaging Study

Zhen Zhu, Yanfeng Jiang, Mei Cui, Yingzhe Wang, Shuyuan Li, Kelin Xu, Kexun Zhang, Chengkai Zhu, Wanghong Xu, Li Jin, Weimin Ye, Chen Suo, Xingdong Chen